Es poden identificar quatre grups d’interès que interactuen en aquest programa:

Alumnat Participa en projectes altament interessants i engrescadors per a la seva formació, alhora que exploren una via d’inserció laboral.
Professorat Té la possibilitat de mantenir-se actualitzat en els coneixements i les tècniques utilitzades a la indústria, millorar la programació dels mòduls formatius que imparteix i obtenir un creixement personal i professional per la participació en aquest tipus de projectes.
Centres formatius Permet establir unes relacions més estretes amb les organitzacions del seu entorn, millorar l’equipament del centre i mantenir un elevat nivell de motivació, tant del professorat com de l’alumnat.
Organitzacions Poden desenvolupar projectes d’innovació o transferència de coneixement, a un cost avantatjós. A més les organitzacions poden avaluar les capacitats dels participants, essent una possible via de captació de nou talent.