El programa està obert a organitzacions de tot tipus, empreses privades, empreses públiques, Organitzacions No Governamentals, administració pública, autònoms, fundacions, associacions, i fins i tot emprenedors.

Pel fet de tractar-se de projectes innovadors, sempre que s’escau es garanteix la confidencialitat de les tasques dutes a terme i dels resultats obtinguts, durant el període que s’estimi oportú en cada cas. Aquesta confidencialitat afecta tant a professorat, com a alumnes.